Logging không hề đơn giản

Mình thấy hiện nay, rất nhiều dev khi code bỏ quên một thứ quan trọng, **logging**! Log để làm gì? Log như thế nào, đó là cả một câu chuyện dài

Pass by Value và Pass by Reference trong Java

Java có Pass-by-reference hay không? Điều đó không quan trọng!

Spring data JPA/Hibernate: Những sai lầm rất dễ gặp phải

Dùng một framework là điều không khó, nhưng để dùng tốt thì không. Chúng ta thường bắt đầu với JPA/Hibernate quá dễ dàng, nhưng lại rất dễ bị mắc lỗi mà không hề hay biết.

String concatenate, StringBuilder hay StringBuffer

String là một trong những kiểu dữ liệu quen thuộc trong Java, nhưng vẫn còn đó, những bí mật bên trong không phải ai cũng biết

Luồng học cho Java web developer

Bắt đầu từ đâu? Bắt đầu như thế nào? Với một biển học Java mênh mông, rất nhiều bạn lạc lối trong đó.
Loading ...